lille-LOGO

  Velkommen til Taarbæk Havn

Taarbæk Havn har lige siden indvielsen i 1866 været centrum
for livet i Taarbæk.

De første år var fiskeriet hovederhvervet og i dag er havnen et idyllisk mål for lystsejlere og besøgende, eller mål for en stille aftentur for byens beboere.

Thors bæk lagde oprindelig navn til byen.

Omkring havnens nordlige ende ligger Taarbæks første bebyggelse.
Du kan læse mere om havnens historie  Se her

Hvis du vil besøge Taarbæk Havn som gæstesejler, finder du praktiske oplysninger
og nyttig turistinformation på ”Havneguide” som drives af Foreningen af lystbådehavne i Danmark   Se her

Vælg fra menuen herover

Faciliteter

Havnen byder hvert år ca. 1.000 gæstebåde velkommen. Se faciliteterne her:

Sejler information

Taarbæk Havn er beliggende ca. 5 sømil nord for Københavns havn. Havnens position er 55 ° 47,3 ¢ Nord og 12 ° 35,8 ¢ Øst.
Dybden i indsejlingen ved normal vande er 2 meter.
For at kunne besejle havnen kan skibe max. være 12 meter lange, 3,5 meter brede og dybgang på 1,9 meter.
Gæster skal anløbe de grønne pladser (øvrige pladser kun efter aftale med havnefogeden), og skal snarest efter anløb melde sig på havnekontoret for betaling af havneafgift.
Gæstesejlere anmodes om ikke at anvende anker, men bruge de permanente agterfortøjninger i havnen.
Forlades et gæstefartøj af hele besætningen i mere end 12 timer, skal det meldes til havnekontoret med oplysning om en kontaktperson, der inden for 24 timer kan flytte båden. Se i øvrigt “reglement for ordens overholdelse i Taarbæk Havn” (ordensbestemmelser).

Affaldsplan 2017

Turist information

Lyngby-Taarbæk kommune er en forstadskommune til København, og dens mest karakteristiske træk er de store naturområder, der udgør ca. 60% af det samlede areal.
Fra Furesøen til Øresund strækker Mølleåen sig, og dansk industris vugge stod ved åens bredder.
Men allerede omkring 6.000 – 7.000 år før vor tidsregning havde mennesker bosat sig i dette gamle kulturlandskab, hvad talrige arkæologiske fund vidner om.
I dag er Kgs. Lyngby blevet det største handelscenter i Københavns nordlige omegn, og kommunen rummer samtidig nogle af Nordsjællands mest besøgte udflugtsmål, som f.eks. Dyrehaven og Frederiksdal.
Taarbæk ligger mellem Dyrehaven og Øresund, og var oprindelig fiskerby. Den har nu ca. 2.000 indbyggere. Taarbæk har bevaret en del af sin oprindelige idyl med stråtækte huse, stejlepladser og gangstier mellem husrækkerne.

Dyrehaven
Danmarks “Nationalpark”, Dyrehaven, blev anlagt af Kong Christian den V som dennes private jagtterræn, men blev allerede åbnet for publikum for over 200 år siden.
Dyrehaven er et smukt, typisk dansk landskab med skove og åbne sletter. Der findes en stor bestand af krondyr, dådyr og sikahjorte.
Jagtslottet “Eremitagen”, et af landets fineste rokokobygninger; blev opført af Kong Christian den VI i årene 1735-36. Slottet benyttes stadig under de årlige kongejagter.
Tæt på Kildesøen findes “Kirsten Piils Kilde”, hvis vand i middelalderen ansås for at have en helbredende virkning.

Dyrehavsbakken
Bakken er en af Nordens største forlystelsesparker. Den har udviklet sig fra det oprindelige marked, der opstod omkring Kirsten Piils kilde. Dyrehavsbakken har åben i tiden fra april til august.

Busser tog m.m.
Der går busforbindelse fra Taarbæk Strandvej med busholdeplads direkte ud for havnen. Busruten har nr. 388 og går nordpå med vendeplads i Helsingør. Turen går langs den smukke Strandvej med udsigt ud over Øresund over til Sveriges vestkyst og øen Hven. Hele strækningen til Helsingør tager ca. 1 time.
Vestpå går busrute 388 via Klampenborg station med vendeplads på bus- og togstationen i Kgs. Lyngby.
Strækningen med bus mod Kgs. Lyngby går via Klampenborg station forbi Dyrehavsbakken og den kønne skov Dyrehaven. Fra Klampenborg station er der adskillige togafgange både mod Helsingør og mod København.
Busafgang fra Taarbæk Havn – nordpå eller vestpå: Hver halve time på hverdage / en gang i timen aften. Vi henviser til køreplanen.

Link til: Lyngby Taarbæk Kommune
Link til: Dyrehaven
Link til: Dyrehavsbakken
Link til: DSB
Link til: DMI
Link til: MST – Miljøstyrelsen – bl.a. Badevand
Link til: Farvandsvæsnet – bl.a. sejladsudsigt
Link til: Havne guide

 

Priser – gæst og faste bådpladser

Venteliste
Der er ingen ledige bådpladser i havnen for nuværende.
For at komme i betragtning til en bådeplads, skal man være bosiddende i Lyngby-Taarbæk kommune.
Der kan ansøges om at få tildelt kommende ledige bådepladser ved at lade sig opskrive på venteliste mod betaling af et gebyr på kr. 100, som opkræves en gang årligt på udsendte indbetalingskort. Manglende betaling medfører sletning af listen.
Henvendelse skal ske til havnefogeden, som bedst træffes hverdage kl. 8-12 og på telefon kl. 10-12 alle ugens dage fra 1/4-1/11.
Telefon: 3963 0309
Pladser tildeles den ansøger, der står øverst på ventelisten. Kan denne ikke bruge pladsen, spørges den næste o.s.v. Man forbliver i rækkefølgen på ventelisten, hvis den tilbudte plads ikke bruges.

Bestyrelse og havnefoged

Bestyrelsesformand              Næstformand/Kasserer                 Vedtægter_2004
John Menå                                 Niels Bolt Jørgensen
Grønnevej 2                               Taarbæk Strandvej 53 F
2830 Virum                                2930 Klampenborg
Telefon +45 4585 0160            Telefon +45 3963 1329

Valgt blandt brugere               Kommunens repræsentant     Kommunens repræsentant
Jørgen Brygger                            Gitte Kjær-Westermann               Karsten Lomholt
Taarbæk Strandvej 73                Skovvej 8 A, st.                              Cedervænget 37 2.th.
2930 Klampenborg                     2930 Klampenborg                      2830 Virum
Telefon +45 4032 3080              Telefon +45 5030 1201                Telefon +45 2240 7076

Havnefoged – Michael Laursen
træffes bedst hverdage mellem kl. 8.00 og 12.00, og på telefon 3963 0309 mellem kl. 10 og 12 alle ugens dage fra 1. april – 1. november.
Afløsere er Claus Nielsen og Jørgen Hjortborg
Mailadresse: taarbaek-havn@mail.dk
Hjemmeside: www.taarbaek-havn.dk

Molenyt

Optagning af både
Husk at aftale optagning med havnefogeden i god tid. Optagning sker fra den 3. oktober til 15. november (dog ikke den 19.-23. oktober). Fra 1.-15. november kun på hverdage. Betaling for kran sker samtidig med optagning.
Husk at bruge havnens hjelme ved alt afrignings- og optagningsarbejde.

Nye redningsstiger

Trygfonden har valgt Taarbæk havn til at deltage i udviklingen af nye redningsstiger som et led i projektet ”Orange spot-havne”. Derfor betaler fonden nu for opsætningen af 17 nye stiger i havnen. Vi er meget glade for dette samarbejde, da de gamle stiger stod foran en kostbar udskiftning. Se annonceringen her
Husk, at det er en meget dårlig idé at fortøje joller mv. til redningsstigerne. Hvis man under en redning også skal forcere fortøjninger og både kan en i forvejen kritisk situation let blive forværret. Derfor vil den slags fortøjninger blive løsgjort uden varsel af havnefogden.

Nye agterpæle
På havnemødet i foråret fortalte vi om projektet med agter-pæle ved yderhavnens vestmole. Vi går nu i gang, og regner med at være klar ved sæsonstarten i 2017. Da pælene forudsætter lidt større pladsbredde end hidtil, er det nødvendigt at nedlægge en plads på denne strækning. Betalingen for denne mer-bredde vil blive lagt på sommerlejen for de pladser som nu får agter-pæle.

Havnemødet 2017
Havnemødet afholdes den 30. marts kl. 19,30. Indkaldelse med angivelse af dagsorden vil blive udsendt til pladslejerne i god tid forinden.

Ferieafløser søges
Med Kurt Frederiksens alt for tidlige død har vi mistet en god ven og ferieafløser for havnefogden. Vi søger derfor en ny afløser. Tag fat i Michael hvis det er noget for dig.

El-regler
Husk, at landsatte både kun må have el-tilslutning, når der er personer om bord eller i umiddelbar nærhed af båden.
El-forsyning til både, som ligger i vandet, kræver brug af måler, som kan bestilles på havnekontoret.

 

I anledning af at Taarbæk Havn i 2014 kunne fejre sit 150 års jubilæum og Taarbæk Sejlklub samtidig kunne fejre deres 75 års fødselsdag udgav de i fællesskab bogen Tæt på Øresund

Bogen blev omdelt gratis til alle husstande i Taarbæk.