Servicebrev 18. maj 2015
Hér lidt opdateret information fra havnekontoret. Vi håber at alle nyder havnelivet og er kommet godt i gang.
Vandslanger:
Vi har endeligt fundet en forhandler der kan opfylde vores krav om ftalatfrie, gode og tyverisikrende vandslanger til broerene. De vil blive monteret i løbet af maj måned. De slanger som er hentet fra havnekontoret vil blive afmonteret og samlet ind. De nye slanger er trykt med havnens navn og vil derfor være lidt svære at bruge andre steder end hér.
Forskønnelse af vores indkørsel:
Ishøj kommune er begyndt at arbejde med vores indkørsel. Der skal ryddes for gammel beplantning og derefter bliver der plantet buske og træer. Meningen er også at vi skal have et anker og det store sejl fra havnekontoret flyttet dertil. Det vil nok betyde at der lægges nogle kørerplader ud og at det ”roder” lidt. Vi glæder os til det færdige resultat.
Baderummene:
Der er indkøbt nye blandingsbatterier og brusehoveder til baderummene. Vi får en blikkenslager på havnen i denne uge. Vi håber at alle vil hjælpe til med at holde en fin orden efter eget brug, så vores naboer og gæster synes her er rart at komme.
Ny Café på havnen:
Den tidligere Restaurant Søhesten 16, åbner nu med ny indehaver og nyt køkken. Planerne er at åbne et Café lignede sted med god mad til jævne priser. Vi byder de nye indehavere velkommen og ønsker dem held og lykke med driften.
Miljøhusene:
Vi ser os nødsagtigt til at komme med en påmindelse om at det ikke er tilladt at efterlade nogen former for rester i rummet med olieaffald. Når man har tømt sit filter, smides det i beholderen med oliefiltre. Når man har tømt sin olie beholder smides den i containeren. Har man nogle malings rester smides de i containeren ved havnekontoret. Tak!
Elaflæsninger:
Tak til alle der har indleveret deres aflæsninger. Vi vil snarest sende regningerne ud. De aflæsninger der stadig ikke er kommet, vil blive påført 100 kr. for at Anne skal indhente aflæsningen.
Ny sanitetspumpe:
Den nye sanitets pumper er monteret og brugbar.
Fjernbetjeninger til mastekranen:
Der er indkøbt en fjernbetjening til hver mastekran. Dette skulle gerne lette arbejdet med montering afmasten.

God pinse til alle. Frederik og Anne.