Servicebrev 1. august 2015

Undskyld vi roder!
Mandag den 3 august har Ishøj kommunes underleverandører, haft mulighed for at starte op på første del af vores renovering på Ishøj havn. Vi glæder os til at følge med i havneforskønnelsen.
Som I alle nok har set, har vi flyttet lidt rundt på stativer og både på Hummeren. Et mindre område foran sejl klubben, bliver til ”rigtig” P-plads med asfalt, resten bliver igen område til vinter opbevaring mm. Dette medfører at når kommunen er færdig med første del, skal vi igen have stativer og både tilbage på pladsen.
I den forbindelse, vil vi kigge vi på alt hvad der står på Hummeren. Det der ikke har en ejermand, skal ikke længere fylde på havneøen.
Som et nyt tiltag og for at undgå misforståelser blandt alle på havnen (inkl. mig selv), bliver havnen´s landområder inddelt i nye P-områder. For overblikkets skyld vil P-pladsen ved siden af jollepladsen på Hummeren, blive ”omdøbt” til P1 og første del ved det nye område på Hummeren bliver til P2, og så fremdeles.
Søhesten kommer også med i denne nye opdeling, når renoveringen begynder at skride frem. Dette burde gøre det nemmere for os alle, når vi fremover skal finde stativer og både rundt på havnen. Vi har forventninger om at dette også vil hjælpe til at udryknings og redningskøretøjer kan finde frem lidt hurtigere end tidligere.
Sommeren er ”endelig” over os, dette betyder at mange gæster besøger vores dejlige havn. Vi takker alle der er med til at vil gøre deres til, at alle vores gæsters ophold i Ishøj havn bliver, til noget de ønsker at prøve igen.
Husk at vi holder ”Ren havn” dag den 22. august, og Tempo Bådhus har flydende båd udstilling i weekenden den 28-30 august.

Desværre er der også lidt grus i vores ”maskineri” ;o)

Der bliver desværre stadigvæk røget på vores badeværelser. Vi beder jer alle om, at overholde til vores rygepolitik på havnen, skilte er opsat på bygningerne.
Vores Aluminiums indsamling kører godt ;o), vi er for tiden over 1/3 fyldt, husk at gætte på vores totale Alu vægt i december. Dette gøres pr. mail til kontoret senest d. 13 december. Vinderen findes inden nytår 2015.
Der udloves en gave til den/de der måtte komme tættest på den totale vægt.
Sidst og ikke mindst, vil jeg godt sige alle tak for jeres opbakning, til det nye hold på kontoret.
Herfra skal bare lyde, God Sommer til jer alle, og husk nu?? sikkerheden til søs ;o),
Med Venlig Hilsen
Havnefoged Ishøj Havn
Frederik Staal