Service Brev pr. 2. september 2015.

Så blev vores bådudstilling overstået, og vi kan kun sige, at den var godt besøgt.  Vi regner med at antallet af gæster på havnen, lå imellem 12.000-15.000 mennesker. Alt blev holdt i god ro og orden, det er vi glade for. Stor stor tak til jer alle.

Vi kommer rundt og gør vores vandslanger færdige i denne uge.

Mandag i uge 37, skulle Ishøj kommune gerne starte op på vores renovering af havnen (Hummeren). Dette ser vi frem til.

Vi begynder vores renovering af H1 i løbet af september måned. Derefter vil vi tage en bro af gangen på hver ø.

Vi har nu fået reservedele til vores molefyr, så det igen kan kaste lys over vores indsejling. Dette vil komme på plads i denne uge.

Vi flytter vores varemærke (sejlet) fra havnekontoret ud til indkørslen i denne uge, så har alle mennesker igen mulighed for at se og nyde det.

Det er igen tid til aflæsning af El. Der udsendes et aflæsningsskema til dem af jer der har egen bi-måler.
Du kan også benytte skemaet fra hjemmesiden her: http://www.ishoj-havn.dk/el-indberetning/
Fristen for aflæsning er 10. oktober. Der beregnes 100 kr. i afgift, hvis kontoret skal ud og aflæse måleren efter sidste frist dato.

Sidst og ikke mindst, tak for hjælpen på ren dag, det var en ren fornøjelse.

Med venlig hilsen
Frederik Staal
Havnefoged