Som udtryk for at Ishøj Havn lever op til mange krav tildeles Blå Flag til de havne som gør en ekstra indsats for miljøet eller forsøger at højne havnens standard.
Der arbejdes med følgende områder:

  • Miljøindsats og vandkvalitet
  • Miljøinformation
  • Drift, sikkerhed og faciliteter
  • Sikkerhed

Det er kriterier indenfor disse områder en havns ansøgning til Blå  Flag vurderes ud fra. For at sikre kvaliteten skal man ansøge om det Blå Flag  hvert år.

Derfor når du besøger en Blå Flag havn vil du opleve at der er en  høj vandkvalitet, at der er en klar og tydelig miljøinformation, at der er gode udenomsfaciliteter.

Se billeder fra dagen, hvor der deltog medlemmer af havnebestyrelsen, havnekontoret og Borgmester Ole Bjørstorp.

Se billederne her…!     Se også video fra TV-Ishøj på Gallerisiden

Der var ligeledes deltagere fra Lokalavisen Sydkysten og TV Ishøj.

http://www.blaaflag.dk/

image

Danmark har netop fået tildelt 247 Blå Flag Strande og 50 Blå Flag Havne. Vi er hermed det land, der har flest Blå Flag pr. indbygger.