Onsdag d. 11. november 2015 kl. 19.00 i lokalerne hos Sydkystens sejlklub.

Dagsorden if. vedtægterne: (Foreløbig dagsorden, ændringer eller tilføjelser kan komme senere) 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning.
3. Indkomne forslag.
4. Budgetforslag for 2016 og 2017.
5. skråningshuse og nyt reglement for disse
6. Eventuelt.
Bilag til dagsordenen udsendes senest en uge før mødet.
Med venlig hilsen Havnebestyrelsen