møde

GENERALFORSAMLING

Dette er blot et eksempel på hvordan vi kunne vælge at indkalde til den årlige generalforsamling.

Tirsdag den 21. april kl. 19:30 l klubhuset

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens beretning.

  3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2014 til godkendelse.

  4. Forelæggelse af budget for 2015 til godkendelse.

  5. Behandling af indkomne forslag.

  6. Valg til bestyrelsen; afgående er Frank Jørgensen og Lars Jensen.

  7. Valg af Bilagskontrollanter.

  8. Eventuelt.

    Ad. Pkt. 2: Bestyrelsens beretning er vedlagt

    Ad. Pkt. 3: Revideret regnskab er vedlagt.

Ad. Pkt. 6: Frank ønsker ikke genvalg, men Nikolaj Hoffmann er villig til at gå fra suppleant til medlem i bestyrelsen og Poul fortsætter som suppleant; så vi er iht. Vedtægterne formelt dækket ind.

Der vil blive serveret lette forfriskninger til arrangementet og alle medlemmer/brugere er velkomne.

 

Med venlig hilsen


Bestyrelsen